Valdnieks

Ivo Roderts | piektdiena, aprīlis 01, 2022 | 6 komentāri
Nikolo Makjavelli (Nikolo di Bernardo dei Makjavelli) bija Renesanses filozofs (1469–1527), kurš dzīvoja laikā, kad Itālijas politisko situāciju raksturoja teritoriālā sadrumstalotība, tomēr vienlaikus bija novērojama nacionālās pašapziņas atmoda. Makjavelli nodarbināja jautājums par Itālijas vājuma un pagrimuma cēloņiem. 

Šķiet neviena cita filozofiska grāmata nav tikusi tik nepareizi lasīta un tik ļoti pārprasta kā "Valdnieks" (The Prince), kura sarakstīta ap 1513.gadu, bet publicēta 1532.gadā. Makjavelli vienkārši uzrakstīja ceļvedi par vadību savam draugam Lorenco de Mediči (Lorenzo de’ Medic). Patiesībā grāmata pēc žanra ir līdzīga Džona Maksvela un citu mūsdienu autoru sarakstītām līderības grāmatām. Darbā "Valdnieks" Makjavelli centās parādīt to, kādam jābūt labam valdniekam, un kas tam jādara. 

Tā bija pirmā šāda veida grāmata, un tā joprojām var kalpot par pārdomu avotu politiķiem, vadītājiem un citiem līderiem.
Kādas būs šīs pārdomas, paliek katra paša ziņā... 

(Attēlā pa labi redzamā ilustrācija ir pirmā lappuse no grāmatas 1550.gada izdevuma.) 
Šeit grāmatu (angļu valodā) vari iegūt bez maksas – www.gutenberg.org/ebooks/1232/ 

Izlasītās grāmatas sapratnes/zināšanu pārbaudes tests

Grāmata "Valdnieks" ir par 
(A) totalitārajiem režīmiem; 
(B) demokrātijām; 
(C) reprezentatīvām demokrātijām; 
(D) sociālistiskām valdībām. 

Atbilde: A


Autoraprāt parsonīga tikumība veicina valdībai būt 
(A) sliktai; 
(B) labai; 
(C) spēcīgai; 
(D) iejūtīgai. 

Atbilde: A


Autors uzskata, ka amorālas darbības var būt nepieciešamas, lai 
(A) apmierinātu vairākumu; 
(B) neļautu ienaidniekiem pārņemt valsti; 
(C) valdītu dāsni;
(D) valdītu efektīvi. 

Atbilde: D


Tikumības tēlošana var būt svarīgāka par 
(A) patieso ļaunumu; 
(B) patieso tikumu; 
(C) labu premjerministru; 
(D) spēcīgu parlamentu. 

Atbilde: B


Makjavelli sniedz padomus par to kā 
(A) izvēlēties vadītāju; 
(B) vadīt armiju; 
(C) izcīnīt kauju; 
(D) iznīcināt ienaidniekus. 

Atbilde: B


Diskusiju jautājumi

(Savas pārdomas/komentārus raksti šeit pat zemāk – komentāru sadaļā.)
  1. Salīdzini Makjavelli skatījumu par valsti/valdienku ar Bībeles uzskatiem par vadību. 
  2. Tavuprāt – Makjavelli domā, ka vēsture veido valdniekus vai valdnieki veido vēsturi? 
  3. Makjavelli stabilitāti un produktivitāti vērtē augstāk par tikumu. Kādas ir Tavas domas. 
  4. Vai piekrīti, ka Makjavelli būtībā iestājas par laicīgās valdības nošķiršanu no reliģiskās valdības? 
  5. Kāpēc Makjavelli un viņa grāmata bija populāra Vācijā no 1932. līdz 1945. gadam?